นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 11 16 27 5 0 0 5 84.38
อนุบาล 2/1 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/2 10 18 28 3 13 16 8 0 4 12 57.14
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 15 26 2 3 0 5 83.87
อนุบาล 3/2 10 20 30 7 17 24 5 1 0 6 80.00
รวม 61 91 152 46 78 124 20 4 4 28 81.58
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 12 17 29 7 0 1 8 78.38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 16 14 30 4 2 0 6 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 19 14 33 1 1 1 3 91.67
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 10 21 31 6 0 0 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 17 32 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 19 36 16 19 35 1 0 0 1 97.22
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 21 17 38 4 1 0 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 16 40 17 15 32 3 1 4 8 80.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 25 20 45 1 0 0 1 97.83
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 21 46 23 18 41 2 1 2 5 89.13
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 22 18 40 3 0 0 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 24 45 18 24 42 2 1 0 3 93.33
รวม 283 281 564 256 259 515 34 7 8 49 91.31
รวมทั้งหมด 344 372 716 302 337 639 54 11 12 77 89.25
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566