นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 12 12 24 8 0 0 8 75.00
อนุบาล 2/1 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/2 10 18 28 8 14 22 1 2 3 6 78.57
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 15 26 0 5 0 5 83.87
อนุบาล 3/2 10 20 30 9 18 27 3 0 0 3 90.00
รวม 61 91 152 54 76 130 12 7 3 22 85.53
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 11 20 31 4 1 1 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 17 19 36 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 15 35 19 13 32 2 1 0 3 91.43
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 20 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 12 17 29 3 0 0 3 90.63
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 13 13 26 1 1 3 5 83.87
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 22 18 40 3 0 0 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 19 17 36 5 0 0 5 87.80
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 20 19 39 3 1 2 6 86.67
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 20 19 39 4 0 0 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 19 20 39 2 0 3 5 88.64
รวม 281 276 557 254 260 514 30 4 9 43 92.28
รวมทั้งหมด 342 367 709 308 336 644 42 11 12 65 90.83
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566