นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 11 15 26 6 0 0 6 81.25
อนุบาล 2/1 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/2 10 18 28 8 15 23 3 0 2 5 82.14
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 15 26 0 5 0 5 83.87
อนุบาล 3/2 10 20 30 10 17 27 3 0 0 3 90.00
รวม 61 91 152 54 79 133 12 5 2 19 87.50
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 12 19 31 0 1 5 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 17 17 34 2 0 0 2 94.44
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 18 14 32 3 1 0 4 88.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 19 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 17 32 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 15 13 28 1 0 2 3 90.32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 25 16 41 2 0 0 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 20 15 35 6 0 0 6 85.37
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 22 17 39 5 1 0 6 86.67
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 22 19 41 2 0 0 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 2 2 4 0 0 0 3 0 1 4 0.00
รวม 262 256 518 248 231 479 28 3 8 39 92.47
รวมทั้งหมด 323 347 670 302 310 612 40 8 10 58 91.34
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566