นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 14 17 31 0 0 1 1 96.88
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 14 25 0 0 6 6 80.65
อนุบาล 2/2 10 18 28 10 17 27 0 0 1 1 96.43
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 16 27 0 4 0 4 87.10
อนุบาล 3/2 10 20 30 9 17 26 4 0 0 4 86.67
รวม 61 91 152 55 81 136 4 4 8 16 89.47
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 13 22 35 1 0 1 2 94.59
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 17 16 33 0 3 0 3 91.67
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 16 36 18 12 30 6 0 0 6 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 22 36 1 0 0 1 97.30
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 17 32 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 14 14 28 1 0 2 3 90.32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 24 17 41 2 0 0 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 17 41 21 16 37 3 0 1 4 90.24
ประถมศึกษาปีที่ 4/1ครูศุภลักษณ์ โสภณยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 25 20 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 23 18 41 2 0 0 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 19 20 39 2 2 1 5 88.64
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566