นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 10 14 24 8 0 0 8 75.00
อนุบาล 2/1 14 17 31 13 16 29 1 0 1 2 93.55
อนุบาล 2/2 10 18 28 10 14 24 1 1 2 4 85.71
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 17 28 1 2 0 3 90.32
อนุบาล 3/2 10 20 30 9 17 26 4 0 0 4 86.67
รวม 61 91 152 53 78 131 15 3 3 21 86.18
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 8 18 26 10 1 0 11 70.27
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 17 19 36 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 15 35 20 15 35 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 13 19 32 5 0 0 5 86.49
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 14 29 2 1 0 3 90.63
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 15 13 28 2 0 1 3 90.32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 25 18 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 24 15 39 2 1 1 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 22 19 41 3 1 0 4 91.11
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 19 17 36 4 1 0 5 87.80
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 23 19 42 1 0 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 19 22 41 1 1 1 3 93.18
รวม 281 278 559 268 252 520 30 6 3 39 93.02
รวมทั้งหมด 342 369 711 321 330 651 45 9 6 60 91.56
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566