นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 10 9 19 13 0 0 13 59.38
อนุบาล 2/1 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/2 10 18 28 9 14 23 1 2 2 5 82.14
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 15 26 0 5 0 5 83.87
อนุบาล 3/2 10 20 30 9 18 27 3 0 0 3 90.00
รวม 61 91 152 53 73 126 17 7 2 26 82.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 11 20 31 4 1 1 6 83.78
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 15 17 32 3 1 0 4 88.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 18 12 30 2 0 0 2 93.75
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 14 22 36 1 0 0 1 97.30
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 14 15 29 1 2 0 3 90.63
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 14 13 27 2 0 2 4 87.10
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 23 17 40 3 0 0 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 22 17 39 1 1 2 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 25 20 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 18 20 38 2 1 0 3 92.68
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 22 20 42 1 0 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 19 20 39 4 0 1 5 88.64
รวม 279 277 556 263 257 520 24 6 6 36 93.53
รวมทั้งหมด 340 368 708 316 330 646 41 13 8 62 91.24
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566