นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 10 12 22 10 0 0 10 68.75
อนุบาล 2/1 14 17 31 14 17 31 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/2 10 18 28 7 13 20 0 3 5 8 71.43
อนุบาล 3/1 13 18 31 12 16 28 0 3 0 3 90.32
อนุบาล 3/2 10 20 30 7 18 25 5 0 0 5 83.33
รวม 61 91 152 50 76 126 15 6 5 26 82.89
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 10 14 24 12 1 0 13 64.86
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 15 15 30 5 1 0 6 83.33
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 18 13 31 1 0 0 1 96.88
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 13 21 34 3 0 0 3 91.89
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 17 32 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 13 15 28 1 0 2 3 90.32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 24 17 41 2 0 0 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 20 15 35 5 1 2 8 81.40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 25 20 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 18 20 38 2 0 1 3 92.68
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 21 19 40 3 0 0 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 20 21 41 2 1 0 3 93.18
รวม 279 277 556 260 251 511 36 4 5 45 91.91
รวมทั้งหมด 340 368 708 310 327 637 51 10 10 71 89.97
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566