นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 11 14 25 7 0 0 7 78.13
อนุบาล 2/1 14 17 31 12 15 27 1 1 2 4 87.10
อนุบาล 2/2 10 18 28 7 14 21 1 3 3 7 75.00
อนุบาล 3/1 13 18 31 13 16 29 0 2 0 2 93.55
อนุบาล 3/2 10 19 29 8 17 25 4 0 0 4 86.21
รวม 61 90 151 51 76 127 13 6 5 24 84.11
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 10 16 26 11 0 0 11 70.27
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 14 16 30 0 0 3 3 90.91
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 17 11 28 4 0 0 4 87.50
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 12 21 33 4 0 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 2/2ครูปภาวรินทร์ สังฆมณี, ครูณัฎฐพล ไตรมงคลเจริญยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 14 14 28 0 1 2 3 90.32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 23 16 39 4 0 0 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 23 19 42 1 0 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 25 20 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 18 21 39 2 0 0 2 95.12
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 21 24 45 1 0 0 1 97.83
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 22 17 39 2 0 1 3 92.86
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 21 21 42 2 0 0 2 95.45
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566