นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 10 12 22 10 0 0 10 68.75
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 14 25 6 0 0 6 80.65
อนุบาล 2/2 10 18 28 8 14 22 2 2 2 6 78.57
อนุบาล 3/1 13 18 31 11 13 24 4 3 0 7 77.42
อนุบาล 3/2 10 20 30 9 20 29 1 0 0 1 96.67
รวม 61 91 152 49 73 122 23 5 2 30 80.26
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 13 15 28 6 2 1 9 75.68
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 17 32 13 14 27 0 0 5 5 84.38
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 18 12 30 2 0 0 2 93.75
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 11 16 27 10 0 0 10 72.97
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 14 16 30 2 0 0 2 93.75
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 13 15 28 0 1 2 3 90.32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 25 18 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 20 17 37 5 0 1 6 86.05
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 25 20 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 18 19 37 3 1 0 4 90.24
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 21 24 45 1 0 0 1 97.83
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 22 19 41 0 0 2 2 95.35
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 21 23 44 0 0 0 0 100.00
รวม 277 275 552 260 248 508 29 4 11 44 92.03
รวมทั้งหมด 338 366 704 309 321 630 52 9 13 74 89.49
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566