นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 10 11 21 11 0 0 11 65.63
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 13 24 7 0 0 7 77.42
อนุบาล 2/2 10 18 28 7 14 21 2 3 2 7 75.00
อนุบาล 3/1 12 17 29 9 13 22 6 1 0 7 75.86
อนุบาล 3/2 10 20 30 9 19 28 2 0 0 2 93.33
รวม 60 90 150 46 70 116 28 4 2 34 77.33
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 11 22 33 2 0 2 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 11 17 28 0 0 5 5 84.85
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 16 13 29 3 0 0 3 90.63
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 12 14 26 11 0 0 11 70.27
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 12 15 27 3 2 0 5 84.38
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 12 15 27 3 1 0 4 87.10
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 23 15 38 5 0 0 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 18 17 35 7 0 1 8 81.40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 18 18 36 9 0 0 9 80.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 19 20 39 1 1 0 2 95.12
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 22 20 42 21 19 40 1 1 0 2 95.24
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 19 21 40 3 0 1 4 90.91
รวม 276 276 552 240 250 490 48 5 9 62 88.77
รวมทั้งหมด 336 366 702 286 320 606 76 9 11 96 86.32
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566