นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 15 21 36 11 11 22 14 0 0 14 61.11
อนุบาล 2/1 14 17 31 11 13 24 7 0 0 7 77.42
อนุบาล 2/2 10 18 28 7 14 21 2 3 2 7 75.00
อนุบาล 3/1 12 17 29 9 13 22 6 1 0 7 75.86
อนุบาล 3/2 11 20 31 9 19 28 2 1 0 3 90.32
รวม 62 93 155 47 70 117 31 5 2 38 75.48
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 24 39 12 22 34 3 0 2 5 87.18
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 11 17 28 0 0 5 5 84.85
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 16 13 29 3 0 0 3 90.63
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 23 37 12 14 26 11 0 0 11 70.27
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 12 15 27 3 2 0 5 84.38
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 12 15 27 3 1 0 4 87.10
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 25 18 43 23 15 38 5 0 0 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 17 43 18 15 33 7 0 3 10 76.74
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 18 18 36 9 0 0 9 80.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 22 23 45 20 21 41 1 1 2 4 91.11
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 22 20 42 21 19 40 1 1 0 2 95.24
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 19 21 40 3 0 1 4 90.91
รวม 281 277 558 242 249 491 49 5 13 67 87.99
รวมทั้งหมด 343 370 713 289 319 608 80 10 15 105 85.27
ศ. 22/09/2566 พฤ. 21/09/2566 พ. 20/09/2566 อ. 19/09/2566 จ. 18/09/2566
ศ. 15/09/2566 พฤ. 14/09/2566 พ. 13/09/2566 อ. 12/09/2566 จ. 11/09/2566
ศ. 08/09/2566 พฤ. 07/09/2566 พ. 06/09/2566 อ. 05/09/2566 จ. 04/09/2566
ศ. 01/09/2566 พฤ. 31/08/2566 พ. 30/08/2566 อ. 29/08/2566 จ. 28/08/2566
ศ. 25/08/2566 พฤ. 24/08/2566 พ. 23/08/2566 อ. 22/08/2566 จ. 21/08/2566
ศ. 18/08/2566 พฤ. 17/08/2566 พ. 16/08/2566 อ. 15/08/2566 ศ. 11/08/2566
พฤ. 10/08/2566 พ. 09/08/2566 อ. 08/08/2566 จ. 07/08/2566 ศ. 04/08/2566
พฤ. 03/08/2566 พฤ. 27/07/2566 พ. 26/07/2566 อ. 25/07/2566 จ. 24/07/2566
ศ. 21/07/2566 พฤ. 20/07/2566 พ. 19/07/2566 ศ. 14/07/2566 พฤ. 13/07/2566
พ. 12/07/2566 อ. 11/07/2566 จ. 10/07/2566 ศ. 07/07/2566 พฤ. 06/07/2566
พ. 05/07/2566 อ. 04/07/2566 จ. 03/07/2566 ศ. 30/06/2566 พฤ. 29/06/2566
พ. 28/06/2566 อ. 27/06/2566 จ. 26/06/2566 อา. 25/06/2566 ศ. 23/06/2566
พฤ. 22/06/2566 พ. 21/06/2566 อ. 20/06/2566 จ. 19/06/2566 ศ. 16/06/2566
พฤ. 15/06/2566 พ. 14/06/2566 อ. 13/06/2566 จ. 12/06/2566 ศ. 09/06/2566
พฤ. 08/06/2566 พ. 07/06/2566 อ. 06/06/2566 ศ. 02/06/2566 พฤ. 01/06/2566
พ. 31/05/2566 อ. 30/05/2566 จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566 พฤ. 25/05/2566
พ. 24/05/2566 อ. 23/05/2566 ศ. 19/05/2566 พฤ. 18/05/2566 พ. 17/05/2566
อ. 16/05/2566