นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 15 21 36 11 16 27 9 0 0 9 75.00
อนุบาล 2/1 13 17 30 9 8 17 13 0 0 13 56.67
อนุบาล 2/2 10 18 28 7 16 23 5 0 0 5 82.14
อนุบาล 3/1 12 17 29 8 11 19 9 1 0 10 65.52
อนุบาล 3/2 11 20 31 8 19 27 3 1 0 4 87.10
รวม 61 93 154 43 70 113 39 2 0 41 73.38
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 24 39 14 18 32 3 0 4 7 82.05
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 14 15 29 0 4 0 4 87.88
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 18 13 31 1 0 0 1 96.88
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 21 34 11 18 29 5 0 0 5 85.29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 11 14 25 7 0 0 7 78.13
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 13 14 27 4 0 0 4 87.10
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 17 43 16 14 30 9 1 3 13 69.77
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 26 20 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 20 45 25 20 45 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 22 23 45 21 22 43 1 0 1 2 95.56
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 16 29 13 16 29 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 22 18 40 3 0 0 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 18 22 40 4 0 0 4 90.91
รวม 248 249 497 223 224 447 37 5 8 50 89.94
รวมทั้งหมด 309 342 651 266 294 560 76 7 8 91 86.02
พ. 27/09/2566 อ. 26/09/2566 จ. 25/09/2566 ศ. 22/09/2566 พฤ. 21/09/2566
พ. 20/09/2566 อ. 19/09/2566 จ. 18/09/2566 ศ. 15/09/2566 พฤ. 14/09/2566
พ. 13/09/2566 อ. 12/09/2566 จ. 11/09/2566 ศ. 08/09/2566 พฤ. 07/09/2566
พ. 06/09/2566 อ. 05/09/2566 จ. 04/09/2566 ศ. 01/09/2566 พฤ. 31/08/2566
พ. 30/08/2566 อ. 29/08/2566 จ. 28/08/2566 ศ. 25/08/2566 พฤ. 24/08/2566
พ. 23/08/2566 อ. 22/08/2566 จ. 21/08/2566 ศ. 18/08/2566 พฤ. 17/08/2566
พ. 16/08/2566 อ. 15/08/2566 ศ. 11/08/2566 พฤ. 10/08/2566 พ. 09/08/2566
อ. 08/08/2566 จ. 07/08/2566 ศ. 04/08/2566 พฤ. 03/08/2566 พฤ. 27/07/2566
พ. 26/07/2566 อ. 25/07/2566 จ. 24/07/2566 ศ. 21/07/2566 พฤ. 20/07/2566
พ. 19/07/2566 ศ. 14/07/2566 พฤ. 13/07/2566 พ. 12/07/2566 อ. 11/07/2566
จ. 10/07/2566 ศ. 07/07/2566 พฤ. 06/07/2566 พ. 05/07/2566 อ. 04/07/2566
จ. 03/07/2566 ศ. 30/06/2566 พฤ. 29/06/2566 พ. 28/06/2566 อ. 27/06/2566
จ. 26/06/2566 อา. 25/06/2566 ศ. 23/06/2566 พฤ. 22/06/2566 พ. 21/06/2566
อ. 20/06/2566 จ. 19/06/2566 ศ. 16/06/2566 พฤ. 15/06/2566 พ. 14/06/2566
อ. 13/06/2566 จ. 12/06/2566 ศ. 09/06/2566 พฤ. 08/06/2566 พ. 07/06/2566
อ. 06/06/2566 ศ. 02/06/2566 พฤ. 01/06/2566 พ. 31/05/2566 อ. 30/05/2566
จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566 พฤ. 25/05/2566 พ. 24/05/2566 อ. 23/05/2566
ศ. 19/05/2566 พฤ. 18/05/2566 พ. 17/05/2566 อ. 16/05/2566