นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 11 15 26 0 0 6 6 81.25
อนุบาล 2/1 13 17 30 10 9 19 7 1 3 11 63.33
อนุบาล 2/2 10 18 28 8 13 21 5 1 1 7 75.00
อนุบาล 3/1 12 17 29 12 13 25 4 0 0 4 86.21
อนุบาล 3/2 10 19 29 7 11 18 11 0 0 11 62.07
รวม 59 89 148 48 61 109 27 2 10 39 73.65
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 14 19 33 3 1 0 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 15 18 33 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 18 14 32 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 21 34 11 18 29 5 0 0 5 85.29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 17 32 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 11 15 26 5 0 0 5 83.87
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 2 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 24 19 43 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 25 20 45 1 0 0 1 97.83
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 19 44 25 19 44 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 22 20 42 1 0 0 1 97.67
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 19 22 41 3 0 0 3 93.18
รวม 253 256 509 241 246 487 21 1 0 22 95.68
รวมทั้งหมด 312 345 657 289 307 596 48 3 10 61 90.72
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566