นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 10 14 24 0 0 8 8 75.00
อนุบาล 2/1 13 17 30 10 12 22 6 0 2 8 73.33
อนุบาล 2/2 10 18 28 8 12 20 4 2 2 8 71.43
อนุบาล 3/1 12 17 29 9 13 22 7 0 0 7 75.86
อนุบาล 3/2 10 19 29 8 13 21 8 0 0 8 72.41
รวม 59 89 148 45 64 109 25 2 12 39 73.65
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 12 21 33 0 0 4 4 89.19
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 12 18 30 0 0 3 3 90.91
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 18 13 31 1 0 0 1 96.88
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 22 35 11 21 32 2 1 0 3 91.43
ประถมศึกษาปีที่ 2/2ครูปภาวรินทร์ สังฆมณี, ครูณัฎฐพล ไตรมงคลเจริญยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2/3ครูสายปาตา บุญชู, ครูบัณฑิตา แก้วซัง ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 23 15 38 2 1 2 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 4/1ครูศุภลักษณ์ โสภณยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 19 44 24 16 40 3 1 0 4 90.91
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 20 23 43 3 0 0 3 93.48
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 19 20 39 4 0 0 4 90.70
ประถมศึกษาปีที่ 6/2ครูอรรถพล เอียดนุ้ยยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566