นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 14 18 32 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/1 13 17 30 9 17 26 4 0 0 4 86.67
อนุบาล 2/2 10 18 28 6 11 17 6 1 4 11 60.71
อนุบาล 3/1 12 17 29 8 14 22 7 0 0 7 75.86
อนุบาล 3/2 10 19 29 8 15 23 6 0 0 6 79.31
รวม 59 89 148 45 75 120 23 1 4 28 81.08
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 11 19 30 7 0 0 7 81.08
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 14 18 32 0 0 1 1 96.97
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 17 13 30 2 0 0 2 93.75
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 22 35 13 19 32 3 0 0 3 91.43
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 17 32 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 15 16 31 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 20 18 38 4 1 0 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 20 46 24 18 42 4 0 0 4 91.30
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 19 44 23 18 41 0 3 0 3 93.18
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 20 21 41 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 21 19 40 2 1 0 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 20 22 42 2 0 0 2 95.45
รวม 252 256 508 235 242 477 24 6 1 31 93.90
รวมทั้งหมด 311 345 656 280 317 597 47 7 5 59 91.01
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566