นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 14 18 32 14 18 32 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/1 13 17 30 9 16 25 2 0 3 5 83.33
อนุบาล 2/2 10 18 28 9 15 24 4 0 0 4 85.71
อนุบาล 3/1 12 17 29 9 16 25 4 0 0 4 86.21
อนุบาล 3/2 10 19 29 8 13 21 8 0 0 8 72.41
รวม 59 89 148 49 78 127 18 0 3 21 85.81
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 11 23 34 8 20 28 4 0 2 6 82.35
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 13 17 30 0 0 3 3 90.91
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 16 12 28 4 0 0 4 87.50
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 22 35 11 19 30 5 0 0 5 85.71
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 15 30 2 0 0 2 93.75
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 15 16 31 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 19 43 20 18 38 3 1 1 5 88.37
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 19 44 23 19 42 2 0 0 2 95.45
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 21 41 19 21 40 0 0 1 1 97.56
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 21 19 40 1 1 1 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 18 23 41 2 1 0 3 93.18
รวม 223 238 461 201 223 424 26 3 8 37 91.97
รวมทั้งหมด 282 327 609 250 301 551 44 3 11 58 90.48
จ. 11/12/2566 ศ. 08/12/2566 พฤ. 07/12/2566 พ. 06/12/2566 ศ. 01/12/2566
พ. 29/11/2566 อ. 28/11/2566 จ. 27/11/2566 ส. 25/11/2566 ศ. 24/11/2566
พฤ. 23/11/2566 พ. 22/11/2566 อ. 21/11/2566 จ. 20/11/2566 อา. 19/11/2566
ศ. 17/11/2566 พฤ. 16/11/2566 พ. 15/11/2566 อ. 14/11/2566 จ. 13/11/2566
ศ. 10/11/2566 พฤ. 09/11/2566 พ. 08/11/2566 อ. 07/11/2566 จ. 06/11/2566
ศ. 03/11/2566 พฤ. 02/11/2566 พ. 01/11/2566