นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อนุบาล 1 15 21 36 15 21 36 0 0 0 0 100.00
อนุบาล 2/1 13 17 30 9 16 25 2 0 3 5 83.33
อนุบาล 2/2 10 18 28 9 15 24 4 0 0 4 85.71
อนุบาล 3/1 12 17 29 9 16 25 4 0 0 4 86.21
อนุบาล 3/2 11 19 30 8 13 21 8 1 0 9 70.00
รวม 61 92 153 50 81 131 18 1 3 22 85.62
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 12 24 36 9 20 29 5 0 2 7 80.56
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 18 33 13 17 30 0 0 3 3 90.91
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 14 32 16 12 28 4 0 0 4 87.50
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 22 35 11 19 30 5 0 0 5 85.71
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 15 15 30 2 0 0 2 93.75
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 16 31 15 16 31 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 17 43 20 16 36 3 1 3 7 83.72
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.00
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 25 19 44 23 19 42 2 0 0 2 95.45
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 22 23 45 21 23 44 0 0 1 1 97.78
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 24 46 22 24 46 0 0 0 0 100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 21 19 40 1 1 1 3 93.02
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 23 44 18 23 41 2 1 0 3 93.18
รวม 228 239 467 204 223 427 27 3 10 40 91.43
รวมทั้งหมด 289 331 620 254 304 558 45 4 13 62 90.00
ศ. 22/09/2566 พฤ. 21/09/2566 พ. 20/09/2566 อ. 19/09/2566 จ. 18/09/2566
ศ. 15/09/2566 พฤ. 14/09/2566 พ. 13/09/2566 อ. 12/09/2566 จ. 11/09/2566
ศ. 08/09/2566 พฤ. 07/09/2566 พ. 06/09/2566 อ. 05/09/2566 จ. 04/09/2566
ศ. 01/09/2566 พฤ. 31/08/2566 พ. 30/08/2566 อ. 29/08/2566 จ. 28/08/2566
ศ. 25/08/2566 พฤ. 24/08/2566 พ. 23/08/2566 อ. 22/08/2566 จ. 21/08/2566
ศ. 18/08/2566 พฤ. 17/08/2566 พ. 16/08/2566 อ. 15/08/2566 ศ. 11/08/2566
พฤ. 10/08/2566 พ. 09/08/2566 อ. 08/08/2566 จ. 07/08/2566 ศ. 04/08/2566
พฤ. 03/08/2566 พฤ. 27/07/2566 พ. 26/07/2566 อ. 25/07/2566 จ. 24/07/2566
ศ. 21/07/2566 พฤ. 20/07/2566 พ. 19/07/2566 ศ. 14/07/2566 พฤ. 13/07/2566
พ. 12/07/2566 อ. 11/07/2566 จ. 10/07/2566 ศ. 07/07/2566 พฤ. 06/07/2566
พ. 05/07/2566 อ. 04/07/2566 จ. 03/07/2566 ศ. 30/06/2566 พฤ. 29/06/2566
พ. 28/06/2566 อ. 27/06/2566 จ. 26/06/2566 อา. 25/06/2566 ศ. 23/06/2566
พฤ. 22/06/2566 พ. 21/06/2566 อ. 20/06/2566 จ. 19/06/2566 ศ. 16/06/2566
พฤ. 15/06/2566 พ. 14/06/2566 อ. 13/06/2566 จ. 12/06/2566 ศ. 09/06/2566
พฤ. 08/06/2566 พ. 07/06/2566 อ. 06/06/2566 ศ. 02/06/2566 พฤ. 01/06/2566
พ. 31/05/2566 อ. 30/05/2566 จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566 พฤ. 25/05/2566
พ. 24/05/2566 อ. 23/05/2566 ศ. 19/05/2566 พฤ. 18/05/2566 พ. 17/05/2566
อ. 16/05/2566