นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

เอกพงษ์  คงเซ็น
เอกพงษ์ คงเซ็น
E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู

เอกพงษ์  คงเซ็น
เอกพงษ์ คงเซ็น
แผนการจัดการเรียนรู้

#วิชาดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1ค16101 คณิตศาสตร์ ป.6 (แบบรูป)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
160 ครั้ง เอกสารแนบ
2ค16101 คณิตศาสตร์ ป.6 (ร้อยละและอัตราส่วน)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
237 ครั้ง เอกสารแนบ
3ค16101 คณิตศาสตร์ ป.6 (ทศนิยม)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
208 ครั้ง เอกสารแนบ
4ค16101 คณิตศาสตร์ ป.6 (เศษส่วน)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
165 ครั้ง เอกสารแนบ
5ค16101 คณิตศาสตร์ ป.6 (ห.ร.ม/ค.ร.น)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
223 ครั้ง เอกสารแนบ