นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านบ่อผุด
2563
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน(Las)ปีการศึกษา2562
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
หน้า 2 / 2 (ทั้งหมด 32 รายการ)
Previous  1   2