นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
04 มี.ค. 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่(LAS) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5
03 มี.ค. 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลพร นาคศรี ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาทอง
02 มี.ค. 2563
รับสมัครนักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2563
28 ก.พ. 2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุด งานประจำปีของโรงเรียนวัดบุณฑริการราม และโรงเรียนวัดภูเขาทอง
27 ก.พ. 2563
ผู้อำนวยการ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดสมุย ปี 2563
27 ก.พ. 2563
บันทึกรูปภาพและถ่ายทำวีดีโอกายบริหารหน้าเสาธงบ่อผุด ปี 2563
17 ก.พ. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
17 ก.พ. 2563
กิจกรรม Samui Airport Children’s Valentine Fair
15 ก.พ. 2563
นักเรียนชมรม To Be Number One รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
09 ก.พ. 2563
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธงประจำปี2563 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
05 ก.พ. 2563
กิจกรรมเด็กดีประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563
05 ก.พ. 2563
กิจกรรมค่าย To Be Number One Teen&Dancercise Camp 2020
22 ม.ค. 2563
รับตราพระราชทานรางวัล “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
21 ส.ค. 2562
ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบุญฑริการาม
04 ส.ค. 2562
กิจกรรมรักษ์ป่าชายเลนโรงแรมบ้านท้องทราย
30 ก.ค. 2562
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
26 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ นางสาวเกสรจันทร์ โสประดิษฐ์ อนุเคราะห์มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แก่โรงเรียนบ้านบ่อผุด
19 ก.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุด เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี
14 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ บริษัท สมุย แซนด์ ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบลูกฟุตซอล รั้วกระโดด และโกฟุตซอล แก่โรงเรียน
11 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ คุณจิติวัฒน์ จิตทัย ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3
11 ก.ค. 2562
กิจกรรม อย.น้อย สร้างความรู้ “เรื่องฉลากอาหาร”
11 ก.ค. 2562
กิจกรรมตรวจความสะอาดการแปรงฟัน นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2562
11 ก.ค. 2562
สถานีอนามัยตำบลบ่อผุด ตรวจสุขภาพประจำปี2562 ระดับชั้นอนุบาล-ป.6
11 ก.ค. 2562
ขอขอบคุณ คุณครูสุรีย์ เข็มทอง และคุณครูเลขา ด่านวิริยะกุล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุด
07 ก.ค. 2562