นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- การประชุมครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุดหัวข้อการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน1/2563
17
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
18
19
20
21
22
23
24
25
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3
26
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงเช้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงบ่าย)
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63