นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันพฤหัสบดี ที่23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ให้ความอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียงให้แก่ห้องพยาบาลโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 12980 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2563

 วันพฤหัสบดี ที่23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนบ้านบ่อผุด ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ให้ความอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียงให้แก่ห้องพยาบาลโรงเรียน