นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณความร่วมมือในการคัดครองนักเรียน จากคณะอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ่อผุด
จำนวนผู้เข้าชม : 11272 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ค. 2563

 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนบ้านบ่อผุด เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ทางโรงเรียนขอขอบคุณความร่วมมือในการคัดครองนักเรียน จากคณะอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ่อผุด