นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมรักษ์ป่าชายเลนโรงแรมบ้านท้องทราย
จำนวนผู้เข้าชม : 12520 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2562

วันที่ 30 กค 62 โรงแรมบ้านท้องทรายจัดกิจกรรมรักษ์ป่าชายเลน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน โดยมีกิจกรรมเก็บขยะ ย้ายตำแหน่งกล้าไม้โกงกางตามความเหมาะสม และให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน